Snoei

Tijdens de snoei moet er reeds rekening worden gehouden met het jaar erna, dus vooruit denken hoe het gaat worden:welke worden de vruchttakken waar straks de trossen aan moeten schitteren. Bij deze jonge planten worden 2 sterke en verhouten takken geselecteerd en afgeknipt tot op 3 à 4 ogen. De rest wordt weggeknipt. Zo gauw als het eerste blaadje zo groot is als een Euro begint het onderhoud voor ziektebestrijding. Geen druiven zonder spuiten!
Sulfer (SO2), Bordeause Pap (kalk met kopervitriool en na 2002 verboden), Exact en Eupareen,Aktua en Teldor zijn afwisselend om de 9e dag nodig om het spul vrij van ziekten te houden.
Dit onderhoud heeft plaats met een spuittank op de rug en ik kom toe voor de gehele wijngaard met 15 liter per keer als er geen bladeren zijn,wanneer de hagen ontwikkeld zijn drie maal zoveel. Wanneer het gras weer begint te groeien moet er een maal per week worden gemaaid. Dat doe ik met een motorcirkelmaaier. De randen en borders worden gestrimd met een bosmaaier.
Binnen het terroir is nog een kleine kruidentuin voor de eigen keuken en staan hier en daar struikrozen. De oude truc van de Fransen om te zien aan het vaal worden van de rozenblaadjes dat het tijd was om te spuiten gaat niet meer op want wij letten nu op de gegevens van satelieten. De rozen vervullen nu alleen een nostalgische en esthetische functie.

In augustus heeft de zomersnoei van de druivenplanten plaats. De uitschieters en de gourmants consumeren te veel kracht welke ten koste gaat van de vrucht.Bovendien vangt zo een strakke loofhaag meer licht op voor de fotosynthese.
Rond einde juli en begin augustus en dus tijdens de rijping heeft de groene oogst plaats.Trossen die in de rijping achter liggen worden rigoreus weggeknipt.Daardoor heet deze ingreep ook : kwaliteitssnoei.De overgebleven trossen ontvangen nu optimaal. Bij deze bodem hoeft niet te worden gemest. Het enige aan bemesting heeft plaats in de winter als ik de stengels van de druivenplanten omring met wat hooi en stalmest van de dieren. Door het verteren daarvan wordt de plant tegen de vorst beschermd,de bodem wordt gemulchd en de vereiste mineralen zakken met het vocht langs de stengel naar het wortelstelsel. Op het terroir staat een windwijzer die mij toont welke de spuitrichting moet zijn tijdens het onderhoud.
De bestrijdingsmiddelen zijn ongezond en beschermende attributen moet ik zeker gebruiken.Het onderhoud van de planten heeft plaats met Eupareen, sulfer,aktuan ,Teldor en Exact afhankelijk van de dreiging.
De vormsnoei van de jonge hoogstambomen wordt nog 2 jaren uitgevoerd . Verder hoef ik die voorlopig niet te behandelen. Het zal nog wel 2 tot 3 jaren duren voordat er sprake van volledige oogst is. Dat komt goed uit want dan heb ik er alle tijd voor. Hopelijk!